Công văn số 1128/TMT-TTBHg ngày 10/12/2018 về việc Áp dụng thêm chương trình khuyến mại khủng "Tặng vàng SJC9999 bằng hiện vật" dành riêng cho Khách hàng mua xe Euro II trong tháng 12/2018

Sự kiện - Khuyễn mãi
10/12/2018 17:50

Công văn số 1128/TMT-TTBHg ngày 10/12/2018 về việc Áp dụng thêm chương trình khuyến mại khủng "Tặng vàng SJC9999 bằng hiện vật" dành riêng cho Khách hàng mua xe Euro II trong tháng 12/2018

Công văn số 1128/TMT-TTBHg ngày 10/12/2018 về việc Áp dụng thêm chương trình khuyến mại khủng "Tặng vàng SJC9999 bằng hiện vật" dành riêng cho Khách hàng mua xe Euro II trong tháng 12/2018. Tải tại đây!

Tin khác