Công bố thông tin số 947/TB-TMT-HĐQT ngày 31/12/2019 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thiết kế 30.4

Thông báo
31/12/2019 15:58

Công bố thông tin số 947/TB-TMT-HĐQT ngày 31/12/2019 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thiết kế 30.4

Công bố thông tin số 947/TB-TMT-HĐQT ngày 31/12/2019 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8 và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thiết kế 30.4. Tải tại đây!

Tin khác